Clarina Colastica-Rafaela

Clarina Colastica-Rafaela
Date of birth
Fecha di nasementu
March 4, 1922
4
03
1922
Date of passing †
Fecha di fayesimentu †
February 20, 2021
20
02
2021
Obituary
Partisipashon

‘E milagernan den mi bida a hasi mi testigu di poder di Dios

E a yama mi pa bin kas bèk, mi a obedesé’

A bai sosegá

Sra. viuda Clarina Maria Colastica-Rafaela

Mihó konosí komo Clara kosedó di Gosi

Condolences

Kondolensia

Loading...