Marilyn A. M. Cummings-Osepa

Marilyn A. M. Cummings-Osepa
Date of birth
Fecha di nasementu
January 27, 1955
27
01
1955
Date of passing †
Fecha di fayesimentu †
October 11, 2020
11
10
2020
Obituary
Partisipashon

Salmo 133:1

Esta bon, esta dushi di ta ruman i biba huntu den union.

A bai sosegá den brasa di Señor

Marilyn A. M. Cummings-Osepa

Mihó konosí komo “Lyn”

Condolences

Kondolensia

Loading...